บจก. ตรีสลา ได้ทำ CSR ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ตรีสลาสมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาคยาในโครงการบริจาคยาเหลือใช้ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก เพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยไร้สัญชาติ และผู้ป่วยด้อยโอกาส กับ ส่วนบริการลูกค้าก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Visitors: 76,215