รับสมัครงาน!!

 

 

 

 

  รับสมัครด่วน จำนวน 1 อัตรา

Area Manager ผู้จัดการพื้นที่

รายละเอียดงาน:

 •      ตรวจสอบการทำงานและผลักดันยอดขายของแต่ละสาขา

 •      รับผิดชอบงานด้านการตลาดภายในพื้นที่ๆรับผิดชอบ

 •      รวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละสาขา และทำรายงานสรุปผลทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ

 •      รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่  กำหนด

 •      ตรวจสอบการบริหารสาขาของผู้จัดการสาขา

 •      ปรับปรุงคุณภาพการบริการของสาขา

คุณสมบัติ

 •      เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

 •      วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 •      สามารถ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้

 •      มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางไปทำงานตามสาขาต่างๆได้

 •      มีประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย ปี

 

วิธีการสมัคร

 •      สมัครทางอีเมล์ E-mail: trislathaiherbs@gmail.com

 •      ติดต่อสอบถามโทร.081-811-2850 คุณ ณปภัช

 

บจก.ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) ที่อยู่ 25/6 หมู่ที่4ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 02-902-3133 มือถือ. 081-811-2850

Visitors: 76,213