ตรีสลา เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2017 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

ตรีสลา เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2017 ณ คุนหมิง ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 12-19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางตรีสลา ได้รับโอกาสจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ภายในงาน Top Thai Brands 2017 Kunming, China ซึ่งทางตรีสลา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวจีนเป็นอย่างดี

Visitors: 76,214