SME Expo Spring Up Thailand จังหวัดอุดรธานี

บริษัท ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงธุรกิจและจำหน่ายสินค้างาน SME Expo Spring Up Thailand  ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี 

Visitors: 76,214