ลูกค้าที่ปลูกผมด้วย Black Magic

ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณช่วยปลูกผม ที่เห็นผลชัดเจน ด้วยการใช้เป็นประจำทุกวัน ใช้งาน เพราะ black magic มีลักษณะเป็นเนื้อครีมคล้ายครีมจัดแต่งทรงผม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เป็น 2 in 1 คือปลูกผม พร้อมจัดแต่งทรงให้เสริมบุคลิกภาพด้วย

จากรูปที่แสดงนี้ เป็นตัวอย่างที่ลูกค้า มีปัญหา M shape ด้านหน้าลึกและผมด้านหน้า เหลือจำนวนน้อยลง โดยสถาบันตรีสลา แนะนำให้ลูกค้าน ำ Black Magic ไปจัดทาที่หนังศีรษะทุกวัน ตรงบริเวณที่ผมบาง และแหว่ง Black Magic มีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีดำ มีกลิ่นหอม ใช้ทาเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ศีรษะล้าน หรือผมน้อย ให้เสริมบุคลิกภาพให้ดูผมหนา แต่ผลลัพธ์โดยตรงคือการทาเพื่อปลูกผม เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซึมลงไปยังรากผม ทำให้ผมขึ้นใหม่ และดกดำเป็นเงางาม

Visitors: 76,213