สาขาบ้านฉาง ระยอง

ร้านปาณิศา
หน้าหมู่บ้านเติมทรัพย์(เนินกระปรอก)
5/3 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร. 09-8645-9659, 062-624-6459 (คุณเหมียว)

Visitors: 76,214