ตรีสลา บาย จันทน์นารา

46 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120  
โทร. 0-2678-9899, 093-592-8263, 062-241-4265

Visitors: 76,213