ตรีสลา บาย จันทน์นารา ออกบูธกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558  ตรีสลา บาย จันทน์นารา

ได้ไปออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการของทางตรีสลา 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน "ความกตัญญูรู้คุณเป็นมงคลแรกแห่งชีวิต" ณ สมาคมศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์

 

Visitors: 76,213