คุณเต้ (บำบัดและฟื้นฟู ณ สาขาลพบุรี)

คุณเต้ มีอาการผมร่วงผมบางมากช่วงด้านบนของศีรษะและเคยได้เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลโรคผิวหนังมาแล้ว 2 แห่ง ทางโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งได้ให้ยาหยอดศีรษะเพื่อรักษาอาการผมร่วง เมื่อได้ใช้ไปแล้ว ผมยังร่วงบางไม่หาย และทำให้หนังศีรษะยิ่งแย่ลงกว่าเดิม เนื่องจากยาหยอดรักษานั้นก็เป็นเคมี จนได้มาเจอตรีสลา และเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบปีแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้น คือ สภาพเส้นผมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ผมจะค่อนข้างขึ้นช้า เนื่องจากใช้สมุนไพรบำบัด เป็นธรรมชาติรักษา 100% และด้วยหนังศีรษะของคุณเต้ผ่านการใช้เคมีรักษามาก่อนด้วย จึงทำให้หนังศีรษะไม่แข็งแรงพอที่จะบำบัดให้เห็นผลได้ดีและเร็ว ต้องใช้ความทุ่มเท เอาใจใส่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต เมื่อหนังศีรษะเริ่มกลับมาแข็งแรง การบำบัดรักษาจะเห็นผลดีขึ้น และดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.. .

 

Visitors: 76,213