ตัวอย่างประสบการณ์จากผู้ใช้โดยตรง

 

ผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำระดับประเทศ

ที่ประสบปัญหาเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะ หลังจากคลอดลูกสาวคนเล็ก

มาใช้บริการบำบัด และฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพร

กับ ตรีสลาสมุนไพรไทย 

ปัจจุบัน อาการดังกล่าวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 76,214