เครื่องดื่มสมุนไพร "เอนไซม์ผลไม้รวม"

เครื่องดื่มสมุนไพร "เอนไซม์ผลไม้รวม"
เสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพ คืนความสมดุลที่เสียไปอันเกิดจากอาหารการกินในชีวิตประจำวันที่ขาดสมดุล
กินอาหารไม่ครบหมู่ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ 
เครื่องดื่มสมุนไพร "เอนไซม์ผลไม้รวม" เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่อุดมคุณค่าของสารอาหารจากผลไม้หลายชนิด และน้ำผึ้ง 
ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมเพียงพอต่อการเสริมสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับสุขภาพ 
เป็นการคืนสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย
 
เครื่องดื่มสมุนไพร "เอนไซม์ผลไม้รวม"
นอกจากจะช่วยเสริมสุขภาพให้เกิดสมดุล (Balance) ดังกล่าวไปแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการที่จะช่วย
ในขบวนการต่างๆ ของร่างกาย และบรรเทาทุกข์อันเกิดจากการขาดสมดุลเพิ่มเติมได้ เป็นบางส่วน ดังนี้
# มีส่วนช่วยต่อขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายเกือบทุกกระบวนการ
# ช่วยให้กล้ามเนื่อ และระบบประสาททำงานได้อย่างปกติ
# ช่วยให้กล้ามเนื้อที่หดตัวอย่างรุนแรงจากความเครียดคลายตัวได้
# ช่วยป้องกันโรคทางหลอดเลือดหัวใจ โดยจะไปลดความดันเลือด ป้องกันการเกาะของคลอเรสเตอรอลในหลอดเลือดแดง และป้องกันการแข็งตัวของเลือด
# ลดการปวดเค้นของหน้าอกในผู้ป่วยโรคหัวใจ และช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
# ช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็งตัว โรคหัวใจ โรคนิ่วในไต โรคกระดูก
# ช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติ
# ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ดี
# ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
# ช่วยผ่อนคลายอาการชาที่มือ ที่เท้า และผ่อนคลายการเป็นตะคริว ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และควบคุมสภาวะสมดุลของน้ำในเซลและนอกเซล
# ลดปัญหาอาการอาหารไม่ย่อย ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงาน
# ช่วยบรรเทาและป้องกันอาการปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เช่น การปวดประจำเดือน โรคหอบหืด ไมเกรน
# ลดอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ
# ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน และการได้พลังงานของร่างกาย
ขนาดบรรจุ 100 มล.

 

Enzyme

From Wikipedia, the free encyclopedia


Enzymes /ˈɛnzaɪmz/ are large biological molecules responsible for the thousands of metabolic processes that sustain life.[1][2] They are highly selective catalysts, greatly accelerating both the rate and specificity of metabolic reactions, from the digestion of food to the synthesis of DNA. Most enzymes are proteins, although some catalytic RNA molecules have been identified. Enzymes adopt a specific three-dimensional structure, and may employ organic (e.g. biotin) and inorganic (e.g. magnesium ion) cofactors to assist in catalysis

400 บาท
จำนวน:
Visitors: 76,213