สนใจทำธุรกิจร่วมกับตรีสลา

ตรีสลาสมุนไพรไทย
ดูแลฟื้นฟูผมร่วง, ผมบาง, ผมขาว, ศีรษะล้าน เป็นรังแค ปรับสมดุล , ฟื้นฟูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยสมุนไพรตำรับโบราณ
ได้รับการยอมรับตามวิถีแห่งธรรมชาติบำบัด โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมากว่า 200 ปี

ลักษณะกิจการ ดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะด้วยสมุนไพรไทย
ชื่อธุรกิจ (ไทย) ตรีสลาสมุนไพรไทย
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) Trisla Thai Herbs
ความเป็นมา เนื่องจากเจ้าของธุรกิจ ดร.ตรีสลา ตันติมิตร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็น ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล)
ได้ประสบปัญหาโดยตรงในเรื่องเกี่ยวกับเส้นผม เนื่องจากผมบางแต่กำเนิด ทำให้เกิดเป็นปมด้อย
จึงทำทุกวิถีทางที่จะลดปมด้อยของตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางเคมีต่างๆ แต่ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด
กลับเพิ่มผลเสียให้กับตัวเอง และสุขภาพ จนต่อมาได้ทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่มีการเข้าสูตรตำรับยาไทย
แผนโบราณโดยนำพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุมาผสมกัน และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และได้ทดลองใช้จนเห็นผลดี จึงต้องการจะแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ทดลองใช้
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ช่วยให้มีสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะที่ดีขึ้น และนอกเหนือสิ่งอื่นใด คือ การส่งมอบ
บุคลิกภาพที่ดี และเรียกความมั่นใจของบุคคลที่มีปัญหากลับมาฯ น่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าตัวเงิน
ลักษณะสินค้าและบริการ - จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลและฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ และบริการ- หมักผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อบำรุงและฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะ

จำนวนสาขา 17 สาขา
นโยบายการขยายสาขา สร้างความพึงพอใจสูงสุดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ และควบคุมดูแลสาขาให้มีมาตรฐาน
การลงทุน งบประมาณการลงทุน 200,000-500,000 บาท ขึ้นอยู่กับ
1.ลักษณะการตกแต่งร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ
2.การสต็อกสินค้า
3.งบประมาณของร้านสาขา
ระยะเวลาคืนทุน ขึ้นอยู่กับ Location และยอดจำหน่ายสินค้า รวมถึงจำนวนของผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติผู้ลงทุน

1.บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2.มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ และพร้อมปฏิบัติตามสัญญาการเป็นสาขา
3.มีทำเลที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
4.พร้อมลงทุนในวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
5.มีความสามารถในการบริหารจัดการดูแลสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
6.มีความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพร และพร้อมที่จะรับข้อมูลเสริม และปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
8.อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

1.ได้ร่วมประกอบธุรกิจกับบริษัทที่มีความมั่นคง และมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 
2.ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย
3.อุ่นใจเมื่อพบปัญหาที่ต้องการคำปรึกษาโดยด่วน สามารถโทรศัพท์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ทันที
4.ผู้ร่วมธุรกิจสามารถขยายขอบเขตธุรกิจได้โดยไม่จำกัดจำนวนในเขตความรับผิดชอบของตน
5.มีซอฟแวร์ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันทีกับระบบอินเตอร์เน็ต
6.มีโฆษณาผ่านสื่อ

Visitors: 76,213