งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย์ ในงานสมุนไพร

จากตาราง : สมุนไพรที่ตรีสลาใช้เป็นส่วนผสมให้ผลิตภัณฑ์และได้นำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปฉายแสงฯ มีดังนี้
ขมิ้นชัน , ฟ้าทลายโจร , รางจืด , ใบบัวบก , บอระเพ็ด , งาดำ , ฝาง , พริกไทยดำ , กะเม็ง , ใบหม่อน , ใบชา ฯลฯ
ผลการเทียบเคียงจากงานวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสมุนไพร เช่น ยาแผนโบราณ และสมุนไพรชงดื่ม รวมไปถึงเครื่องสำอางมักพบการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ในปริมาณมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้นำไปใช้เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ การอบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี หรือก๊าซเอธิลีนออกไซด์ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีสารพิษตกค้างทั้งในผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ส่วนการอบด้วยความร้อนสูงก็อาจมีผลต่อสารสำคัญบางชนิดที่เป็นน้ำมันหอมระเหย การฉายรังสีจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ที่ปนเปื้อนอยู่ในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เพิ่มอุณหภูมิ รายงานทั่วไปแสดงให้เห็นว่า การฉายรังสีปริมาณ 10 กิโลเกรย์ ให้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ 

โดย :สุวิมล เจตะวัฒนะ และ ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ

Visitors: 76,213