ผงใบคราม

ผง Indigo (ใบคราม) (Indiofera tinctoria L.)

นำเข้าจากประเทศอินเดีย

คัดเลือกจากสายพันธุ์ที่ดีที่สุด

ซึ่งในประเทศอินเดียนำไปผสมกับ เฮนน่า

สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมกับสมุนไพรตัวอื่นๆ

เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ย้อมเส้นผม

(เป็นใบ Indigo มาตากแห้ง และบดละเอียด 100%

ไม่มีสมุนไพรอื่นเจือปน)

ได้มีการนำสีครามจากใบครามมาใช้ในการย้อมผม

ซึ่งมีการใช้งานใน ประเทศญี่ปุ่น

และมีการจดลิขสิทธิ์ประกอบด้วยผงใบครามแห้ง

ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้

ไม่มีความเป็นพิษที่ผิวหนังและ ระบบภายในร่างกาย

ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง และอาการแพ้ 

 

ราคาพิเศษ กิโลกรัมละ 1,200 บาท

 

1,200 บาท
จำนวน:
Visitors: 74,457