อัลบั้มใหม่

บริษัท ตรีสลาสมุนไพรไทย(ประเทศไทย) จำกัด

จัดสัมมนาสาขาในหัวข้อ "ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นสาขาตรีสลา"

โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ อ.วิโรจน์  โสวัณณะ  

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

รวมถึงวิธีการดีๆ เพื่อประโยชน์แก่สาขา และความพึงพอใจของลูกค้า โดย ดร.ศรีสลา  ภวมัยกุล

รวมถึงสร้างความคุ้นเคยระหว่างสาขา ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Visitors: 76,213