ตรีสลาสมุนไพรไทย

Trisla Hair Tonic ได้รับรางวัล

"ตรีสลา แฮร์ โทนิค" ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ปี 2564 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

"The 48th International Exhibition of Inventions Geneva 2021"

ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคกระตุ้นการงอกของเส้นผมจากสารสกัดตำรับสมุนไพรไทย (Innovation Hair Tonic for stimulating hair growth from ancient Thai herbal recipe extracts) 

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

Activated Hair Serum

 

  

คุณหมอท่านแรกของสกุล “พวงมาลัย” คือ ก๋งแดง (ปู่ทวด)

ซึ่งมีความรู้การแพทย์แผนจีน และมีความรู้เกี่ยวกับการนวดรักษาด้วยสมุนไพรไทย

จึงนำศาสตร์ทั้งสองมาผนวกกัน และให้การรักษาแก่ประชาชนทั่วไป

ในจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาคุณปู่เรืองได้รับการถ่ายทอดวิธีการรักษาเป็นแบบผสมผสาน อีกทั้ง
ยังมีความสามารถในการค้นหาสมุนไพรในป่า และศึกษาจากตำราสรรพคุณสมุนไพร จึง
มีสูตรการเข้ายาของแพทย์แผนไทย ท่านหมอเรืองมักจะรักษาให้แก่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้หาย
จากอาการจนได้รับการเรียกขานว่า “คุณหมอเทวดา” โดยปู่เรือง มักจะเรียกให้คุณพ่อชอน
ลูกชายซึ่งมีความฉลาด มีความจำดี ให้เข้าป่าไปเก็บสมุนไพรแทน และให้เป็นผู้ช่วยในการ
รักษา จนทำให้คุณพ่อชอนได้รับวิชาการแพทย์แผนไทย แบบเรียนรู้จากประสบการณ์
บ่อยครั้งที่คุณหมอเรืองต้องเดินทางไปรักษาคนไข้ที่อยู่นอกพื้นที่ เช่นเดินเท้าจากจังหวัด
เพชรบุรีไปรักษาคนไข้ที่บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ โดยระยะเวลาเดินทางไปกลับในแต่ละครั้ง
จะจากครอบครัวและลูกๆ ไปนานกว่า 4 เดือน ระหว่างที่คุณหมอเรืองยังไม่กลับบ้าน เมื่อ
มีผู้ป่วยในอำเภอบ้านแหลมมาขอความเมตตาจากหมอแต่กลับไม่พบ ทำให้บางรายเสีย
ชีวิตลง ดังนั้นคุณพ่อชอน จึงตัดสินใจให้การรักษาแก่ชาวบ้านแทนคุณหมอเรือง
ซึ่งก็สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ผนวกกับมีทักษะในการพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า
ได้อย่างแม่นยำจึงมีชื่อเสียงตั้งแต่หนุ่มๆ
คุณหมอชอนสร้างคุโนประการให้แก่ประเทศชาติมากมาย

ท่านจึงได้รับดุษฎีบัณฑิตแพทย์แผนไทย และเสียชีวิตในปีพ.ศ.2548 สิริรวมอายุ 94 ปี
แต่ตำรายาสมุนไพรทั้งหมดของต้นตระกูล “พวงมาลัย” ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ซึ่งอาจเป็นบุญของดิฉัน (ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล) ที่ได้รับการสนับสนุนสูตรสมุนไพร
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในครอบครัวสืบต่อกันมามากกว่า 200 ปี และช่วย
เข้ายาที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะภายใต้ชื่อ “ตรีสลา เกศาทิพย์” ซึ่ง
หมายถึง สามทิพย์พิมานที่ช่วยปกปักรักษาศีรษะ กล่าวคือ ชั้นเทพ ชั้นพรหม และชั้นเทวดา

 

ตรีสลา คือ ...

สมุนไพรเพื่อผมและหนังศีรษะ ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม สำหรับผู้มีปัญหาเส้นผม

อาทิ ผมร่วง ผมบาง ผมขาว และศีรษะล้าน

 

ตรีสลา มาจากไหน ...


มาจากตำรับยาพื้นบ้าน อายุมากกว่า 200 ปี ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

และได้นำสูตรโบราณมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย

 

แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจเนื่องจากเจ้าของธุรกิจ "ดร.ตรีสลา ตันติมิตร” (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น ดร.ศรีสลา  ภวมัยกุล)

ได้ประสบปัญหากับตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับเส้นผม เพราะมีผมบางแต่กำเนิด ทำให้เกิดเป็นปมด้อย

จึงทำทุกวิถีทางที่จะลดปมด้อยของตัวเอง

โดยอาศัยวิธีการทางเคมีต่างๆ แต่ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด กลับเพิ่มผลเสียให้กับตัวเองและสุขภาพ

จนต่อมาได้ทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทย ที่มีการเข้าสูตรตำรับยาไทยแผนโบราณ

โดยนำพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ มาผสมกันและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และได้ทดลองใช้จนเห็นผลดี จึงต้องการจะแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ได้ทดลองใช้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ และช่วยให้มีสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะที่ดี

และนอกเหนือสิ่งอื่นใด การส่งมอบบุคลิกภาพที่ดี และเรียกความมั่นใจของบุคคลที่มีปัญหาฯ กลับมา

น่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าตัวเงิน

 

ตัวอย่างผมที่ได้รับการฟื้นฟูจากสมุนไพรธรรมชาติ 

โดย

ตรีสลาสมุนไพรไทย

 

 

 

Visitors: 76,214